Výsledky zvláštního zápisu

rozhodnutí

Oznámení rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horka nad Moravou

od 1.9.2022.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Horka nad Moravou.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však na požádání vyzvednout ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Seznam uchazečů do 1.M třídy:

 

UCHAZEČ

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

01

přijat/a

02

přijat/a

03

přijat/a

 

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.