Férová snídaně

Na školní zahradě u školy proběhla 14.5. 2022 Férová snídaně na podporu místních pěstitelů a pěstitelů fair trade. Zúčastnili se jí bezmála tři stovky dospělých a dětí ze školy a z obce Horka nad Moravou. Všichni si moc pochutnali na dobrůtkách, které připravili žáci devatých tříd a rodiče našich žáků. Všem tímto moc děkujeme.

Sdružení rodičů Montessori škola a rodina se postaralo o dílničky pro děti, takže si mohli vyzkoušt stav, malování na talířky, vyrobit výrobek ze dřeva, nebo projít naučnou stezku.

Tato akce se koná na celém světě vždy druhou květnovou sobotu na Světový den fair trade a její účastnící dávají symbolicky najevo, že se zajímají o původ zboží a potravin, které konzumují.

Také na naší škole se snažíme vést žáky k tomu, aby přemýšleli nad otázkami férové práce a spotřeby ve světě.

Tomuto tématu byl věnován i páteční projektový den 13.5. Mladší žáci navšívili Zlatou farmu Štětovice, kozí farmu Rozvišť, nebo se účasnili dílny výroby čokolády, kterou pro ně připravili prcovníci čokoládovny Olomouc. Druhý stupeň zamířil do lesa za lesníky, za místním zemědělcem panem Golou na jeho plantáže Ze zahrátky, do pražírny Henri kávy či do pivovaru Chomout. 

V koridoru školy pak prezentovali své výstupy z tohoto dne.

V rámci férové snídaně pořádala škola i dobrovolnickou sbírku potravin a hygienických potřeb pro Ukrajinu, kterou si vyzvedli ve škole pracovníci Červeného kříže. Při sbírce se shromáždilo osm krabic trvanlivých potravin a hygienickcých potřeb. Všem rodičům a žákům, kteří do sbírky přispěli moc děkujeme.

Díky jedné ze spokojených účastnic vznikla i tato kuchařka receptů letošní „Férovky“

Férová kuchařka

 

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.