Putování s bobříkem

Na naší škole je zvykem oslavit Den Země v přírodě. Letos jsme opět navázali na dlouholetou tradici přírodovědných stezek. Akce nesla příznačný název PUTOVÁNÍ S BOBŘÍKEM. Postavička bobříka provázela děti, rodiče i prarodiče na jednotlivých stanovištích a zábavnou formou účastníkům přibližovala život v Litovelském Pomoraví. Děti si mohly postavit bobří hráz, na stanovišti hmyz se dozvěděly informace ze života drobné „havěti“. Poznávaly ptáky a v tůních si vyzkoušely vylovit a určit podle klíče své úlovky. Hry s padákem pomohly dětem proniknout do barevných tajů květin.

Na všechny účastníky čekala v cíli drobná odměna, kterou sponzorovala naše obec Horka nad Moravou.

Akce se zúčastnilo přes 120 účastníků, což nás utvrdilo v tom, že naše práce nebyla zbytečná.

Poděkování patří všem pedagogům, kteří i ve svém volném čase s radostí a nadšením dohlíželi nad jednotlivými stanovišti.

Zde si můžete přečíst: Ohlasy účastniků

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.