Informace k provozu školy od 17. května 2021

Milí žáci, vážení rodiče,
novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje přítomnost žáků 1. stupně bez rotací. Žáci 2. stupně v Olomouckém kraji pokračují příští týden v rotačním systému (do školy nastupují žáci 8. a 9. ročníku).
Školní družina se vrací k běžnému provozu. Opět je obnoven i ranní provoz. Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.
Volitelné předměty na 2. stupni probíhají, ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.
Frekvence preventivního antigenního testování je jedenkrát týdně u žáků 1. stupně a dvakrát týdně u žáků 2. stupně.
Ve vnitřních prostorách platí nadále povinnost nosit ochranu nosu a úst. Při pobytu na školní zahradě nebo při vycházce není povinné nosit ochranu nosu a úst, pokud se dodrží odstup 2 metry od ostatních osob.
Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Sylva Stavarčíková

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.