Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Milí žáci, vážení rodiče,
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od pondělí 12. dubna 2021.
• V mateřské škole – dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání.
• V základní škole – žákům 1. stupně, a to způsobem „rotační výuky“.
Týden od 12. 4. do 16. 4. 2021 bude prezenční výuka ve třídách – 1. A, 3. A, 3. M, 5. A, 5. M a distanční výuka ve třídách 1. M, 2. A, 2. M, 4. A, 4. M.
Týden od 19. 4. do 23. 4. 2021 bude prezenční výuka ve třídách – 1. M, 2. A, 2. M, 4. A, 4. M a distanční výuka 1. A, 3. A, 3. M, 5. A, 5. M.
• Ve školní družině – žákům, kteří se účastní prezenční výuky, v oddělení jsou přítomni žáci z jedné neměnné třídy. V současné době nezajišťujeme ranní provoz družiny.
Ochrana dýchacích cest
• Mateřská škola – pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mají povinnost nosit respirátor, děti nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst.
• Základní škola – pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mají povinnost nosit respirátor, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.
Ošetřovné
• Nárok na ošetřovné při rotační výuce není ve dnech, kdy jsou žáci ve škole, nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka.
Testování ve škole
U dětí v mateřské škole a žáků v základní škole je přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se provádí 2x týdně (pondělí a čtvrtek), bezprostředně po příchodu do školy.
Testování se neprovádí u osob, které:
• doloží negativní výsledek RT – PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV 2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – CoV – 19 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin.
• absolvovaly z důvodu onemocnění COVID – 19 izolaci minimálně dle platného mimořádného opatření MZ a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT – PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
Školní jídelna
• Školní jídelna je v provozu. Děti a žáci na prezenční výuce mají oběd přihlášený. Děti a žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají oběd odhlášený, pokud chtějí oběd odebírat, musí si oběd přihlásit a odebrat do jídlonosiče.

Vážení rodiče,
Pokud budete mít nějaké dotazy, obraťte se na třídní učitelky, případně na vedení školy.
Třídní učitelky vám také sdělí bližší informace k zahájení výuky.
Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Sylva Stavarčíková

 

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.