Slovo ředitelky

Milí žáci, vážení rodiče,
 v září jsem nevěřila, že se bude opakovat scénář z jara 2020. Jak já se spletla. Je jaro a škola je opět uzavřená, prázdná, bez dětí. Dnes můžu říct, že jediná jistota v letošním školním roce je nejistota. Operativně provádíme to, co je potřeba. Myslím, že to zvládáme, protože všichni spolupracujeme – žáci, rodiče a pedagogové. Všem vám děkuji za důvěru, podporu a spolupráci.
Dětem, které potřebovaly, jsme zapůjčili tablety a notebooky. Deváťáci se s podporou svých učitelů chystají na přijímací zkoušky. V současné době učíme všechny žáky na dálku. Provozní zaměstnanci provádí úklid a údržbu. Školní jídelna vaří pro žáky, kteří jsou na distanční výuce, a pro děti z mateřské školy, které jsou také doma, protože i mateřské školy jsou uzavřené.
Po celou dobu nás podporuje náš zřizovatel Obec Horka nad Moravou. Děkuji panu starostovi za pomoc při zajištění roušek, respirátorů a dezinfekce. Společně také řešíme aktuální stav ve škole.
Škola jako státní instituce se bude řídit tím, co bude nařízeno. Nemá smysl se zabývat něčím, co zatím není jasné, k čemu nemáme informace. Vždy jsme připraveni udělat vše, aby se mohli žáci opět vrátit do školy k prezenční výuce.
Kvalitně zvládáme výuku na dálku již rok. Je to dlouhá doba pro nás všechny. Naučili jsme se nové dovednosti, ovládáme digitální technologie, ale chybí nám sociální kontakt. Pevně věřím, že vše společně zvládneme a na tuto dobu budeme brzy jen vzpomínat.
Mgr. Sylva Stavarčíková

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.