Únorová setkání s učiteli připojených škol

Měsíc únor nabídl hned dvě příležitosti ke sdílení a vzájemnému učení učitelů z připojených škol v lokalitě Horka nad Moravou. Obě setkání připravoval na základě zpětných vazeb a s oporou o vizi a cíle projektu Pomáháme školám k úspěchu tým pedagogických konzultantů, a to jak jinak než v podobě online…

První setkání proběhlo 4. a 5. února, druhé pak 23. února 2021. Čemu všemu jsme se věnovali?

Úvod každého dne jsme trávili příjemný čas ranním čtením a sdílením ve společnosti kolegů/kolegyň a našich rozečtených nebo čerstvě dočtených knížek. Tématem jedné z těchto čtenářských chvilek bylo přemýšlení nad tím, jakou roli hrají v knihách první věty. Slovy T. C. Fostera: „Začátek románu nás zve, abychom vstoupili a zapojili se do hry. První strana tedy není ani tak zárukou jako spíše dlužním úpisem. Hej, volá na nás, tohle je podařené zboží! Bude se ti to líbit! Můžeš mi věřit! No tak, pojď do toho! A proto jsou úplně první řádky tak významné.“1 A jak to máte vy?

Do projektu jsou zapojeni jak učitelé prvního stupně, tak druhého, a to včetně rozmanitých oborů. Proto tým pedagogických konzultantů připravil v rámci obou setkání dvě paralelní lekce, kdy měli učitelé možnost si vybrat. Zda je pro ně lákavé spíše přemýšlení o stavbě a možnostech dílny čtení nebo chtějí hlouběji přemýšlet o možnostech rozmanitých textů v odborných předmětech (např, jsme společně prozkoumávali lekci pro sedmý ročník, kde jedním z cílů bylo přemýšlet nad tím, jaký vliv mají parazité na zdraví člověka).

Vzhledem k tomu, že stěžejní oporou celého projektu je kolegiální učení, které má dopad na učení našich žáků, tak nechyběl ani prostor pro sdílení zkušeností, inspiraci a plánování jak ve skupinách škol, tak napříč školami. Ukazuje se, že velmi užitečné je společně se zamýšlet nad konkrétními materiály, lekcemi, texty nebo videi z výuky. Doufejme, že až nám to situace umožní, budeme tak činit i naživo ve třídách.

A tak, jako každé setkání začínáme s knihou, tak ho ukončujeme reflexí. Pátráme po tom, co nás oslovilo, překvapilo, co a proč chceme změnit… To proto, že „reflexe je most mezi teorií a praxí“ (Helen Timperley).

Těší nás, že i přes současnou nelehkou situaci se stále více napříč školami poznáváme, společně přemýšlíme a inspirujeme se tak, aby se co nejvíce (ideálně všichni) naši žáci učili naplno a s radostí. Jak ve škole, tak i během distanční výuky. Ale máme za sebou teprve pět měsíců společné práce a mnoho máme ještě před sebou….

1FOSTER, Thomas C. Jak číst romány jako profesor. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-929-8.

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.