Informace k výuce od 4.1.2021

Milí žáci, vážení rodiče,

od pondělí 4. 1. 2021 nastupují k prezenční výuce žáci 1.A, 1.M, 2.A, 2.M.

Pro žáky 3. – 9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.
Zasíláme vám informace k provozu školy:
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách. Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. 
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Děti ve školní družině budou při ranním i odpoledním provozu rozdělené podle tříd.
Stravování je zajištěno ve školní jídelně. Všichni žáci 1. a 2.ročníku, kteří chodí na obědy, mají oběd od pondělí 4. 1. 2021 přihlášený. 

Žáci 3. – 9. ročníku mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd (nutnost přihlásit si oběd a odebrat do jídlonosiče). Obědy je možné přihlásit si od úterý 5. 1. 2021.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci při distanční výuce.

Mgr. Sylva Stavarčíková

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.