Slovo ředitelky

V září jsme nastoupili do školy s elánem. Všichni jsme se pustili do práce a doufali, že se nebude opakovat scénář z jara a školy se neuzavřou. Přání zůstalo nevyslyšeno – situace se postupně zhoršovala. Byli jsme rádi, že můžeme učit prezenčně, i když jsme si museli nasadit roušky. Nejdříve ve společných prostorech, následně i ve výuce na 2.stupni. Začali jsme i týden s rotační výukou (polovina tříd 2.stupně prezenčně ve škole, polovina doma distančně). 

I přes všechna hygienická opatření se bohužel školy v celé České republice dne 14. 10. 2020 opět zavřely. Uzavření se netýkalo mateřských škol. Tady platí poděkování učitelkám a všem zaměstnankyním naší školky, že situaci zvládly v této nelehké době.

Přechod na distanční výuku nás už nevyděsil tak jako na jaře. Od září jsme přešli na školní informační systém Edookit. Slouží nám pro komunikaci se žáky i s rodiči. Museli jsme se všichni naučit s ním pracovat, učitelé zadávat práce, posílat výukové materiály a žáci a rodiče zase odesílat úkoly zpět. Pro vedení videokonferencí jsme nejdříve zvolili videokonferenční systém Jitsi, který je zdarma a je jednoduchý na ovládání pro žáky, rodiče i učitele. Někteří učitelé zvolili jiné videokonferenční systémy, které znali a měli s nimi zkušenosti. Naším cílem je jednotný systém pro celou školu. Zakoupili jsme licence Microsoft Office 365, jejichž součástí je videokonferenční systém Teams. Nyní probíhají školení a i nadále se budeme v digitálních technologiích vzdělávat.

Pro technické zabezpečení jsme použili finance, které nám poskytlo MŠMT na nákup ICT techniky. Pořídili jsme pro učitele nové notebooky, tablety, sluchátka s mikrofonem atd. Nová ICT technika byla nutná pro zajištění distanční výuky. Některým žákům jsme zapůjčili tablety a notebooky pro zvládnutí on-line výuky. Bylo také potřeba vyladit množství on-line hodin. Některým rodičům připadalo, že je jich málo, jiným zase mnoho. S rodiči i žáky jsme komunikovali a hledali optimální řešení. Děkuji všem, že se obrnili trpělivostí a zkoušeli nové věci a nenechali se odradit případnými neúspěchy

Letošní rok nám přinesl naprosto nové zkušenosti. Současně jsme zjistili, že máme ohromně zodpovědné a šikovné žáky, kteří zvládli výuku v tak obtížných podmínkách.

Děkuji žákům, rodičům, pedagogům, že jsme společně zvládli druhé uzavření škol.

Blíží se vánoční svátky. Přeji všem pod stromeček hodně štěstí, pevné zdraví a rodinnou pohodu. Nepotřebujeme přece haldy dárků, ale chceme být s rodinou, se svými blízkými.

Ať se nám všem tato přání splní.

 

 

Mgr. Sylva Stavarčíková

ředitelka ZŠ a MŠ Horka nad Moravou

 

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.