Informace k provozu od 30.11. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,
zahájení prezenční výuky pro žáky 3. – 9. ročníku bude v pondělí 30. 11. 2020.
Žáci 1. – 5. ročníků a žáci 9. ročníku se povinně vzdělávají prezenčně.

Žáci 6. – 8. ročníku se vzdělávají v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.
  Žáci 6.A, 8.A, 8.B nastupují do školy k prezenční výuce (30.11. – 4. 12. 2020).
  Žáci 6.B, 7.A, 7.B pokračují v distanční výuce (30.11. – 4. 12. 2020).

Informace k provozu školy:

• Všichni žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).
• Děti ve školní družině budou při ranním i odpoledním provozu rozdělené podle tříd.
• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti (včetně plavání).
• Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují).
• Stravování je zajištěno ve školní jídelně. Všichni žáci, kteří nastupují k prezenční výuce, mají oběd přihlášený.
• V době distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd (nutnost přihlásit si oběd a odebrat do jídlonosiče).

Děkujeme všem za spolupráci.

 

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.