Projekt Pomáháme školám k úspěchu

Pomáháme školám k úspěchu od 1.9. 2020

Vize projektu PŠÚ

Každý žák se učí naplno a s radostí, své učení si řídí.

Každý žák s prožitkem i kriticky zachází s texty různého druhu.

V zapojených školách panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

Od září se ZŠ a MŠ Horka nad Moravou stává projektovou školou nové fáze projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Naše škola je zapojena do projektu od školního roku 2012/2013. V nové fázi projektu se naše škola stala jádrem lokální sítě. Byli jsme vybráni jako jedna z deseti škol v ČR, abychom podporovali okolní školy v jejich rozvoji. Naším úkolem je podporovat rozvoj čtenářství, pisatelství a sebeřízení učení v ZŠ Horka nad Moravou a také v tomto inspirovat připojené školy lokální sítě. V průběhu tří let budeme organizovat setkávání těchto škol, dělit se s nimi o své zkušenosti a společně s nimi se rozvíjet dál. V ČR je do projektu Pomáháme školám k úspěchu zapojeno 116 škol z celé ČR.

Více o naší lokální síti, pedagogických konzultantech a projektových aktivitách naleznete zde:

https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/projektove-lokality/zs-a-ms-horka-n-moravou

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.