Nabídka konzultace

Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče,

oslovujeme vás s nabídkou využití služeb školního poradenského pracoviště, a to formou konzultací.

Konzultace může využít každý žák nebo zákonný zástupce.

Školní poradenské pracoviště má tyto konzultační hodiny:

Mgr. Kateřina Lerchová, Ph.D (školní psycholožka)

Konzultační hodiny: každý den do 17.00

Tel: 777 749 276

E-mail: k.lerchova@gmail.com

Mgr. Martin Malenovský (výchovný poradce)

Konzultační hodiny: každý den od 14.00 do 15.00

Tel: 721 226 498

E-mail: MartinMalenovsky@seznam.cz

Mgr. Miroslav Kubíček (školní metodik prevence)

Konzultační hodiny: úterý, středa, čtvrtek od 14.00 do 15.00

Tel: 730 596 991

E-mail: m.kubicek@gmail.com

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.