Slovo ředitelky

Milí žáci, vážení rodiče,
od středy 14.10.2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve školách, proto podle školského zákona přecházíme na distanční výuku. Komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci bude probíhat jednotně prostřednictvím zpráv a domácích úkolů v Edookitu. V individuálních případech lze doplnit tento komunikační kanál jiným způsobem (telefonní hovor, chat, e-mail, apod.). Výuka může probíhat i offline formou, předáváním výukových materiálů a podle individuálních možností žáků pravidelným zadáváním a vyhodnocováním domácích úkolů, pořádáním videokonferencí.
V této souvislosti prosím všechny o trpělivost, vstřícnost a dodržování všech pokynů, jak ze strany vlády, tak vyučujících. Máme stejný cíl, a to je poskytnout kvalitní vzdělávání našim žákům i v této složité situaci. Současně prosím o včasnou komunikaci s učiteli, pokud nastane nějaký problém.
Žáci – buďte aktivní a zodpovědní, rodiče – buďte trpěliví, učitelé – buďte důslední, ale s pochopením pro situaci každého jednotlivce.
My všichni – buďme komunikativní a spravedliví a hlavně vydržme zdraví a optimističtí.
Děkujeme za spolupráci.

 

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.