Změna cen stravného

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Nový ceník stravného platný od 1. 9. 2020

Vážení rodiče a strávníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že ode dne 1. 9. 2020 dochází ke změně cen stravného.

Ceník stravného platný od 1.9. 2020

 

Věk

Cena

Přesnídávka

Oběd

Svačina

3-6 let

46,00 Kč

9,00Kč

+3,00Kč nápoj

25,00 Kč

9,00 Kč

7 let

50,00 Kč

10,00 Kč+3,00 nápoj

27,00 Kč

10,00 Kč

7-10 let

27,00 Kč

     

11-14 let

31,00 Kč

     

15 let a více

37,00 Kč

     

Svačinky ZŠ

 

20,00 Kč

     

Cizí strávníci

 

75,00 Kč

     
           

Strávníkům, kteří hradí stravné inkasní platbou, bude stravné na září 2020 sraženo dne 20.8 2020.

Prosím všechny, kterých se to týká, aby si u banky navýšili finanční limit do tohoto data, jinak jim inkasní platba neprojde.

V Horce nad Moravou 1.7. 2020

Olga Blažencová, vedoucí ŠJ

 

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.