Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

27. 4. 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku „
O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020“, která upravuje pravidla pro uzavření klasifikace v tomto školním roce. Na jejím základě bude hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet z:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (od 3. 2. – 10. 3. 2020),

  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,

  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Úplné znění vyhlášky najdete zde: http://www.msmt.cz/file/52751/

Mgr. Sylva Stavarčíková

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.