Informace k otevření školy pro 1. stupeň

Vážení rodiče,

škola bude otevřena pro žáky prvního stupně od 25. května 2020.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit. Při příchodu do školy i ve společných prostorách ve škole budou mít žáci roušky. O povinnosti nosit roušku během výuky rozhoduje učitel. Škola vede evidenci o docházce žáků, v případě nepřítomnosti žáka Vás žádáme o informaci důvodu nepřítomnosti.

Při prvním vstupu do školy dokládá  žák prohlášení

(ke stažení priloha_cestne_prohlaseni ve formátu PDF).

Provoz bude zajištěn každý den  od 7.40 do 16.00 pro třídy 1.A až 5.A,  pro žáky Montessori tříd od 7.50 do 16.00. Ranní družina není poskytována.

Žáci budou ve svých kmenových třídách.  Výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu.

Složení skupin je neměnné po celou dobu docházky. Maximální počet žáků ve skupině bude 15. Žáci nebudou mít funkční čip a nemají volný pohyb po škole. Z toho důvodu vás žádáme o důsledné dodržování včasného ranního příchodu do školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 18. 5. 2020.

Oběd ve školní jídelně bude zajištěn. Je nutné žáka ke stravování přihlásit.

Žáci, kteří nenastoupí do školy, se dále budou vzdělávat dálkově.

Závazně třídnímu učiteli do 18. května sdělte, zda Vaše dítě za těchto podmínek  nastoupí do školy a zároveň v kolik hodin bude ze školy odcházet domů.

Bližší informace vám podá třídní učitel.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Sylva Stavarčíková

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.