OŠETŘOVNÉ

Žádost o ošetřovné si můžete ve škole potvrdit ve dnech

úterý 17.3 a středa 18.3. v době

od 8.00 – 11.00 hodin.

Platí i pro rodiče dětí MŠ

Zákonní  zástupci mohou čerpat ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení.

O tom, že je škola uzavřena, potvrdí na žádost rodičů  na předepsaném tiskopise škola. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného.

Žádost o ošetřovné si můžete ve škole potvrdit denně v době od 8.00 – 12.00 hodin.

Žádost o ošetřovné podávají rodiče u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. Tiskopis je v tištěné podobě  k dispozici na Okresní správě sociálního zabezpečení. Dle sdělení MPSV by měl být v dohledné době i v on-line podobě na webových stránkách OSSZ.

Formulář OŠETŘOVNÉ

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.