Informace o přijetí

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí je stanoven na den 25.4.2017.

Oznámení rozhodnutí o přijetí do ZŠ

25.4.2017

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horka nad Moravou

od 1.9.2017.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Horka nad Moravou.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však na požádání vyzvednout ve škole.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Seznam uchazečů do 1. třídy ZŠ:                                   Seznam uchazečů do 1.M třídy:

 

UCHAZEČ VÝSLEDEK ŘÍZENÍ UCHAZEČ VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

001

přijat/a

001

přijat/a

002

přijat/a

002

přijat/a

005

přijat/a

003

přijat/a

006

přijat/a

004

přijat/a

007

přijat/a

005

přijat/a

008

přijat/a

006

přijat/a

011

přijat/a

007

přijat/a

014

přijat/a

008

přijat/a

015

přijat/a

009

přijat/a

017

přijat/a

010

přijat/a

018

přijat/a

012

přijat/a

019

přijat/a

013

přijat/a

020

přijat/a

014

přijat/a

022

přijat/a

015

přijat/a

023

přijat/a

016

přijat/a

024

přijat/a

017

přijat/a

025

přijat/a

018

přijat/a

026

přijat/a

019

přijat/a

029

přijat/a

020

přijat/a

030

přijat/a

022

přijat/a

031

přijat/a

023

přijat/a

032

přijat/a

024

přijat/a

034

přijat/a

025

přijat/a

036

přijat/a

026

přijat/a

037

přijat/a

027

přijat/a

039

přijat/a

029

přijat/a

040

přijat/a

030

přijat/a

041

přijat/a

031

přijat/a

042

přijat/a

033

přijat/a

Datum zveřejnění 25.4.2017

Schůzka rodičů přijatých dětí pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve středu 14. 6. 2017 v 16:30 hodin v budově ZŠ Horka nad Moravou.

 Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Glosová