Výsledky soutěží 2011/2012

Soutěž Matematický klokan

V pátek 16.3 se žáci naší školy zapojili do mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan v kategoriích Cvrček ( 2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník).

Nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií:

CVRČEK
Patrik Marek 3.M, 51bodů
Matouš Pečinka 3.M, 51bodů
Jasmína Suchánková 2.M, 51bodů

KLOKÁNEK
Martin Skoupil 5.tř, 95 bodů
Denisa Seidlerová 4.B, 86 bodů
Šimon Opletal 4.B, 83 bodů

BENJAMIN
Petra Vrobelová 7.tř, 80 bodů
Anna Jarošová 6.tř, 65 bodů
Martin Kolář 6.tř, 60 bodů

KADET
Martin Gold 9.tř, 64 bodů
Jan Machar 8.B, 63 bodů
Pavel Vysoudil 9.tř, 61 bodů

Všem řešitelům děkuji. Mgr. M. Zapletalová


Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Ve středu 14. 3. 2012 se uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády, kde naší školu reprezentovali Martin Kolář z 6.A, Petr Vodáček ze 7.A a Barbora Bělohlávková z 8.A.
Letošního ročníku se zúčastnilo v každé kategorii 30 žáků z osmiletých gymnázií a ostatních základních škol. Žáci naší školy sbírali zkušenosti a umístili se Martin Kolář na 13., Petr Vodáček na 22. a Bára Bělohlávková na 26. místě.
Všem děkuji za účast a reprezentaci naší školy.
Mgr. Martina Hricová


Výsledky zeměpisné olympiády – školní kolo

Školního kola Zeměpisné olympiády, které se uskutečnilo 24. – 28. 2. 2012, se zúčastnili žáci:

Kategorie 6. ročník (maximum 30 bodů) – geografie Afriky

Martin Kolář – 26 bodů
Matěj Protivánek – 21 bodů
Adrian Revenco – 21 bodů
Radek Dvorský – 20 bodů
Jakub Zedníček – 19 bodů
Martin Konrád – 16 bodů
Michal Němčák – 16 bodů
Jakub Walwel – 14 bodů
Anna Tománková – 14 bodů
Aneta Auová – 9 bodů

Kategorie 7. ročník (max. 40 bodů) – geografie Austrálie, Afriky a Ameriky

Petr Vodáček – 33 bodů
Lukáš Rigo – 29 bodů
Eva Mäuthnerová – 24 bodů
Nikola Hargašová – 24 bodů
David Výkruta – 24 bodů
Eliška Vychodilová – 23 bodů
Hana Tománková – 22 bodů
Bára Tichá – 20 bodů
Petr Frčka – 18 bodů
Lukáš Zapletal – 15 bodů
Karolína Bubeníčková – 11 bodů
Aneta Hauerová – 10 bodů

Kategorie 8. a 9. ročník (maximum 29 bodů) – geografie Evropy

Barbora Bělohlávková – 25 bodů
Jan Machar – 21 bodů
Tomáš Vybíral – 21 bodů
Alena Zapletalová – 21 bodů
Pavla Mládková – 19 bodů
Andrej Machek – 19 bodů
Barbora Spáčilová – 17 bodů
Martin Gold – 16 bodů
Martin Beránek – 15 bodů
Milan Štajgr – 14 bodů
Marek Rigo – 13 bodů
Martin Theimer – 5 bodů

Do okresního kola, které se koná 14. 3. 2012 postupují vítězové jednotlivých kategorií.
Mgr. Martina Hricová


Pythagoriáda

Dne 23. listopadu se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěžní úlohy dobrovolně řešilo celkem 56 žáků, 17 v pátém ročníku, 14 ze šesté třídy, 11 žáků sedmé třídy a 14 z ročníku osmého.

V letošním roce však bohužel nemáme žádného úspěšného řešitele, který by nás reprezentoval v okresním kole, přesto všem řešitelům děkuji za účast.