Lidé

Předsedkyně spolku: Mgr. Dita Vrbická, Ph.D.

Místopředsedkyně a místopředseda spolku: Mgr. et Mgr. Jana Glueck, Mgr. Alice Háková, Mgr. Jarmila Vepřková, Marta Fišarová, Irena Mrtvá, Ing. David Foretník