Akce 2016/2017

Škola v přírodě 1.A a 2.A

29.6.2017

19. 6. – 23.6. 2017 odjely děti z 1.A a 2. A na školu v přírodě do areálu ve Velkých Losinách. Děti si zde ověřily své získané znalosti a dovednosti z učiva matematiky, českého jazyka i našeho světa. Celý týden děti provázely barvy duhy. Každá barva s sebou přinášela nové aktivity a zážitky, které si děti zaznamenávaly do svých deníků. Deníky děti v pátek ukázaly rodičům, kteří se v nich dočetli o návštěvě ruční papírny, výstupu na rozhlednu Bukovku, o pravěkých lidech v mladečských jeskyních, o stýskání, ale i radostech, které děti prožívaly. Domů se rodičům vrátili skuteční školáci.  Pavlíková

Škola v přírodě 1. a 2. A

Konec školního roku s jogou

19.6.2017
Ve středu 14.6. se konalo jógové rozloučení se školním rokem.
Akce se poprvé konala ve venkovním areálu školy, kde jsme se šešli v hojném počtu.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a dotvářelo velmi příjemnou atmosféru.
Děti s nadšením přivítaly své rodiče a mohlo se začít.

Po úvodní písničce a jógové hře jsme mohli záhájit naši cestu „Putování po světadílech „
Ve skupinkách, děti s rodiči cestovali různými dopravními prostředky po Evropě, Africe atd.
Děti s radostí předváděly rodičům jógové pozice, které už umí a odvážní rodiče zkoušeli pozice opakovat.
Všichni se společně protáhli, uvolnili a věřím, že aspoň na chvíli zapomněli na každodenní starosti.

Akce byla úspěšná a v příštím školním roce na ni určitě navážeme …..namasté                         
                                             vychovatelka  Jiřinka Skřivánková

Čteme dětem

18.6.2017

V týdnu od 5.6.do 9.6. se Horecká škola a knihovna zapojila do 7. ročníku Týden čtení dětem

 Celé Česko čte dětem http://celeceskostedetem.cz/

 V rámci této akce probíhaly na škole, v knihovně a mateřské školce sdílené čtení a další akce spojené se čtením a čtenářstvím vůbec.

Horecká škola podporuje u žáků vztah ke knize, žáci mají ve škole dílny čtení, podporuje se prožitkové čtení. Rozšířila se nabídka školní knihovničky a sami učitelé jim jdou příkladem.

 

Během celého týdne žáci devátých rodčníků navštěvovali školkáčky na školní zahradě, kde jim četli pohádky a učili je první předčtenářské dovednosti. Sami deváťáci tak mohli předat to, co se ve škole naučili.

Ve škole a na školní zahradě pak probíhaly sdílené čtení formou tutorského čtení mezi žáky druhého stupně a prvního stupně. Velcí s malými si vyprávěli o knihách, které čtou, co jim čtení dává a společně tvořili čtenářské stromy. Ale hlavně četli.

Kroužek čtenář pod vedením Anetky Kamínkové uspořádal čtenářskou kavárnu, kde se opět četlo a povídalo za hojné účasti rodičů.

Děti z družinky měly možnost navštívt výtvarnou dílnu s ilustrátorkou dětských knih Evou Chupíkovou a vyzkoušet si tvorbu knižní ilustrace. Jejich dílka jsou vystavena v koridoru školy.

A naši prvňáčci byli pasování v knihovně na čtenáře za přítomnosti rodičů a autora dětských knih Martina Šinkovského, který pro ně připravil zajímavý program.

 

Celý týden se četlo, ale vznikaly i záběry ze sdílených čtení a výpovědi našich žáků byly zaznamenány na kameru. Záznam z celé akce můžete shlédnout v nejbližších dnech na webových stránkách školy.

Děkujeme všem malým i velkým čtenářům, kteří se do akce zapojila, a kteří si mohli vyzkoušet své čtenářské kompetence, a posílit vztahy na naší škole.

Čteme dětem

Run and help

11.6.2017

Ve středu 3. května proběhl v areálu Sluňákova třetí ročník charitativní akce RUN AND HELP. I letos děti i učitelé běhali s úsměvem a dobrou náladou pro Filipa z 2. A. Perníček nazdobený písmenem F byl pro všechny účastníky zaslouženou odměnou. Naběhané kilometry se nám spočítat nepodařilo, ale peníze v kasičce jsme sečetli a výsledek byl 23 300,-Kč. K této sumě ještě škola přidala část vydělaných peněz z akce „Férová snídaně“ a konečná vybraná částka se tak zaokrouhlila na krásných 25 000,-Kč. Symbolický šek opět předáme Filipovi a jeho rodičům na zahradní slavnosti.

Všem děkujeme za účast a finanční příspěvky.

Marta Švehlová, Martina Stavarčíková

Run and help

 

Přírodovědná stezka

11.6.2017

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se uskutečnila přírodovědná stezka „Putování s bobříkem“. Za krásného počasí vyrazily děti naší školy, MŠ Horka i MŠ Chomoutov v různě početných skupinkách na cestu, která jim ukázala, jak se bobr dokáže přizpůsobit životu ve vodním prostředí. Prostřednictvím naučných her, pozorování a vlastního objevování získaly děti i jejich dospělý doprovod mnoho zajímavých a odborných informací o životě tohoto největšího Evropského hlodavce. Stezka začala v areálu školy ve 14:00 a poslední účastníci dorazili do cíle unavení, ale spokojeni v 17:30 hodin. Velké poděkování patří všem pedagogům 1. stupně, kteří se podíleli na realizaci a zdárném průběhu celé stezky.

S.Pavlíková

Bobřík