Výjezdy tříd

6.ročník

20.9.2013

CESTA DO FANTAZIE

Můj první výjezd se mi moc líbil. Nejhezčí byl z celého výjezdu na téma „Cesta do fantazie“ asi les a naprosto úžasný a skvěle vytvořený program. Večerní promítání filmů bylo velmi pěkné a myslím si, že filmy byly vybrané tak, aby odpovídali tématu našeho výjezdu. Nejlepší a nejzábavnější bylo asi sportovní odpoledne, které bavilo všechny. Nejlepší hra byla asi kečup. Celý výjezd hodnotím velmi kladně, akorát by výjezd mohl být trochu delší. Daniel Štědroň

Myslím, že si to většina lidí v Cakově užila. Měli jsme zajímavé a neobvyklé téma. Každý se určitě pokusil přijít tomuto tématu na kloub. Hráli jsme různé scénky a hry. Hodně jsme také chodili na vycházky do lesa, třeba ke Svaté vodě. Hodně jsme také navštěvovali místní obchod a my holky jsme pomáhaly v kuchyni. Sabina Spáčilová

Výjezd 6. ročník

 

7. ročník

19.9.2013

Protinožci na Radíkově

Už třetí školní den odjeli sedmáci naší školy do Radíkova na třídenní výjezdový seminář Poselství od protinožců, inspirovaný stejnojmennou knihou Marly Morganové. Společně se svými učiteli procházeli různými aktivitami zaměřenými na rozvoj spolupráce, naslouchání i vzájemné důvěry. Žáci luštili šifru schovanou v rozstříhané mapě Austrálie, vyráběli masky, muzicírovali na bubínky i na nástroje z přírodnin, hráli týmové hry, hledali cestu zpět z ,,buše“…

Jana Skácelíková

Výjezd 7. ročník

 

 

8. ročník

18.9.2013

Bludiště a labyrinty

Víte, jaký je rozdíl mezi bludištěm a labyrintem?

To zjišťovali osmáci v krásném areálu tábora v Protivanově.

Je má cesta životem bludiště a nebo labyrint?

Na tuto otázku hledali žáci odpověď při různých aktivitách třídenního výjezdu, na kterém zažili spoustu legrace, ale i vážné práce.

Marcela Valušková

Výjezd 8. ročník

9. ročník

17.9.2013

Ostrov přežití aneb Jak jsme s Mendelkou společně přežívali

Naše škola každoročně začátkem září realizuje třídní výjezdy žáků 5. – 9. tříd, které svým zaměřením a programem spadají do problematiky Osobnostní a sociální výchovy. Program pro devátý ročník nese název Ostrov přežití a jeho hlavní náplní je práce na seberegulaci, řešení problémů a rozvoj rozhodovacích dovedností. Žáci pracují v týmech, vyrábějí, dramatizují, organizují, prezentují, hrají si a sportují, ale především si naslouchají, komunikují a spolupracují, zvládají své emoce a potřeby, přebírají odpovědnost a učí se vést. To vše jsou neocenitelné zkušenosti do života, které si osvojují v bezpečném prostředí své třídy.

Letos jsme se s kolegyněmi z partnerské školy Mendelova v Karviné rozhodly, že výjezd uspořádáme spolu, a jako vhodná destinace byl vybrán kemp U Kateřiny nedaleko Štramberka. Kolegyním z Mendelky patří můj velký obdiv, protože narozdíl od nás, zkušených realizátorek výjezdů, vůbec nevěděly, do čeho jdou. Výjezdu předcházela naše společná intenzívní příprava, metodiku jsme však nijak neupravovaly, jednotlivé aktivity jsme pouze přizpůsobily počtu našich žáků a dodaly několik zdařilých vylepšení, jako například výrobu týmového trička nebo týmovou hru s dovednostně – vědomostní náplní.

Počet žáků věru nebyl malý. Akce se zúčastnilo padesát čtyři deváťáků, pro něž tu bylo sedm vyučujících. V průběhu akce jsme byly mile překvapeny mnoha aspekty. Obzvlášť neuvěřitelná byla okamžitá symbióza a prolnutí žáků obou tříd, jejich zdařilá spolupráce a plné nasazení ve všech aktivitách. Díky tomuto přístupu se nám podařilo program naplnit bezezbytku a přidanou hodnotou se stalo navázání nových přátelství. Karviňáci jsou prostě naše krevní skupina, což se odrazilo nejen na téměř stoprocentně hladkém průběhu akce, ale i na závěrečném hodnocení ze strany žáků i učitelů, na kterém jsme se domluvili na dalším společném sdílení.

Letos v červnu oplatíme Karviňákům loňskou návštěvu na jejich škole a pozveme je na prezentace našich absolventských prací. Bude to další výjimečná příležitost k přátelskému setkání, na kterou se velmi těšíme.

 

Mgr. Bc. Marcela Otavová – třídní učitelka IX.A

Výjezd 9. ročník