Akce 2012/2013

Přebor v šachu

25.6.2013

Dne 25. června se uskutečnil Krajský přebor mládeže škol v šachu. Přebor se konal v prostorách PřF UP v Olomouci. Naši žáci se účastili ve dvou kategoriích. V kategorii A (1. – 3. třída) nás reprezentovali Michael Černý, Adam Smahel a Richard Bohunovský. V kategorii B (4. – 6. třída) nás reprezentovali Erik Slimařík, Tomáš Stavarčík, Adam Dokoupil a Anna Martinková. Pro všechny účastníky to byla první zkušennost se šachovou soutěží a možnost potkat se s daleko zkušenějšími a lepšími hráči. Během celého turnaje podávali žáci statečný a bojovný výkon.
Nejlepšího výsledku v první kategorii dosáhl Michael Černý, který obsadil velmi solidní 11. místo.
Ve druhé kategorii se nejlépe umístila Anna Martinková na pěkném 15. místě.

Všechny výkony a výsledky jsou dobrým příslibem do budoucí práce.

Mgr. Miroslav Kubíček

Ukázková hodina – yoga pro rodiče s dětmi

14.6.2013

Dne 14.6.2013 proběhla v tělocvičně první hodina yogy pro děti a rodiče.
Přes první obavy, které byly jak na mé straně, ale tak i na straně rodičů hodila proběhla ve velmi příjemné přátelské atmosféře.
Při veselých  říkankách a při práci s yóga obrázky z nás spadlo veškeré napětí.
Maminky se poctivě zapojily do všech činností a s úsměvem zvládaly všechny yógové pozice.
Hodina byla nabitá pozitivní energií a myslím, že všichni odcházely domů spokojeni.
V příštím školním roce 2013/2014 určitě tuto akci zopakujeme a dle zájmu dětí chceme otevřít kroužek dětské yogy.

Vychovatelka Jiřina Bačová

Yoga pro rodiče a děti

Recyklohraní

1.6.2013

S programem Recyklohraní naše škola opět přispěla nemalou měrou k ochraně životního prostředí. Díky celostátnímu programu Recyklohraní, aneb ukliďme si svět se daří nejen poučit ale i motivovat žáky v oblasti ekologie. Spolu organizátorem celého projektu je společnost ASEKOL, která zajišťuje svoz a následnou recyklaci vybraného elektrozařízení.

V rámci Recyklohraní žáci třídí již nepoužívané televizory, monitory a drobné spotřebiče.

„Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili celkem149 kg elektrozařízení – konkrétně 2 televize, 5 monitorů a 44 kg drobných spotřebičů.

Tím jsme uspořili 2,13 MWh elektřiny, 96,35 l ropy, 9,56 m 3 vody a 0,09 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,48 tun CO2 ekv“.

Žákům za odpovědný přístup ke třídění elektroodpadu děkujeme a pevně věříme že i nadále tento zodpovědný přístup ke k třídění elektrozařízení zůstane zachován!

Mgr. Pavla Filipová.

Vládce nebes s ABC

24.5.2013

Školní družina pořádala turnaj Vládce nebes, který vyhlásil časopis ABC. Obdrželi jsme časopisy s papírovými modely a kvalifikovalo se 50 závodníků, z nich postoupilo 10 do semifinále a 3 vítězové jsou nominováni k postupu v celostátním kole. Akce měla mezi dětmi velký úspěch, startovní listina byla okamžitě zaplněna a s nadšením jsme skládali modely a trénovali hod!
Výsledky semifinále: 1. Svatava Křůmalová 11 metrů, 2. František Dvořák 6,9m, 3. Nikol Melicharová 6m

M. Žitníková

Vládce nebes s ABC

Vystoupení ke Dni matek

15.5.2013

Ve středu 15. května pozvaly děti z 2.A své maminky do školy, kde jim připravily vystoupení k jejich svátku. Maminkám zahrály divadlo, zarecitovaly básně a připravily malé pohoštění.

Soňa Pavlíková

Vystoupení ke Dni matek