Školní výjezdy 2011/2012

Září 2011

Výjezdové semináře naplňují průřezová témata (PT OSSV – Osobnostní a sociální výchova) Školního vzdělávacího programu. Jsou zaměřeny na stmelování kolektivu, upevňování vzájemných vztahů mezi žáky a spolupráci.

  • 5.tř. – 6.-7. 9. – Pohořany
  • 6.tř. – 7.-9. 9. – Pohořany – Putování do Fantazie
  • 7.tř. – 5.-7. 9. – Protivanov – Poselství od protinožců
  • 8.tř. – 7.-9. 9. – Domašov – Labyrinty a bludiště
  • 9.tř. – 5.-7. 9. – Cakov – Ostrov přežití

5. třída

13 fotografií

6. třída

30 fotografií

7. třída

14 fotografií

9. třída

13 fotografií