Přihláška ke stravování

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ na školní rok 2017/2018

Aktuální znění stravovacího řádu k dispozici na www.zshorka.cz/skolni-jidelna/dokumenty-sj/

Inkaso povolte následovně:
a) ze sporožirového účtu u ČS – ve prospěch účtu č. 100005191/0800, ČS
b) z účtu v jiné bance – ve prospěch účtu č. 050016-1809609309/0800, ČS