Zaměstnanci

Zaměstnanci základní školy

Učitelé 

 

Titul

Jméno

Pracovní zařazení

Mgr.

Andrýsková Klára učitelka Aj

Mgr.

Bačáková Vladimíra učitelka 1. st.

Mgr.

Dvorská Anna

učitelka, Př – Tv

Mgr.

Fojtášková Kamila

učitelka 1. stupeň

Mgr.

Glosová Kateřina

ředitelka, Č – Vv

 

Hansen Richard Robert

rodilý mluvčí Aj

Mgr.

Havlíčková Veronika

učitelka 1. st.

Mgr.

Höchsmannová Lea

učitelka 1. st.

Mgr.

Hricová Martina

zástupce řed., učitelka, M – Z

Mgr.

Hrnková Daniela

učitelka 1. st.

Mgr.

Hrušková Jana

učitelka 1. st., spec.ped.

Mgr.

Kačmárová Kateřina

učitelka 1. st.

Mgr.

Kalibán Ludvík

učitel Aj

Mgr.

Kubíček Miroslav

učitel Aj

Mgr.

Malenovský Martin

učitel Čj – VkO

Mgr.Bc.

Otavová Marcela

učitelka 1. st., Aj

Mgr.

Pavel Richard

učitel, M – Tv

Mgr.

Pavlíková Soňa

učitelka 1. st., spec. ped.

Mgr.

Přeslička Jan

učitel 1. st.

Mgr.

Rýznarová Ivana

učitelka 1. st.

PhDr.

Skácelíková Jana

učitelka, Č – D

Mgr.

Šedová Ladislava

učitelka 1. st.

Mgr.

Škarohlíd Jiří

učitel M – Př

Mgr.

Šnevajs Ondřej

učitel Aj – Inf

Mgr.

Švehlová Marta

učitelka 1.st, Čj

Mgr.

Valušková Marcela

učitelka, Č – Vv

Mgr.

Velecká Lucie

učitelka 1. st

Mgr.

Vícha Jan

učitel Nj

Mgr.

Zapletalová Milena

učitelka, M – Ch

Vychovatelé

Skřivánková Jiřina

vychovatelka

Mgr. Hrochová Jana

vychovatelka, asistent pedagoga

Mgr. Kamínková Aneta

vychovatelka

Stavarčíková Martina

vychovatelka, asistent pedagoga

Štefková Jitka vychovatelka
Slámová Daniela

vychovatelka, asistent pedagoga

Žitníková Miluše

ved. vychovatelka

Asistenti pedagoga

Němcová Andrea 1. stupeň
Siegelová Jarmila 1. stupeň
Stavarčíková Martina 1. stupeň
Chromcová Sylvie 2. stupeň
Mgr. Šafaříková Eva 2. stupeň
Slámová Daniela 2. stupeň
Mgr. Hrochová Jana 2. stupeň

 

Správní zaměstnanci

Blažencová Olga sekretářka
Kuběna Jiří školník, topič
Protivánková Gabriela uklízečka
Koppová Marie uklízečka
Balážová Renata uklízečka