Zaměstnanci

Zaměstnanci základní školy

Učitelé 

 

Titul

Jméno

Pracovní zařazení

Mgr.

Andrýsková Klára učitelka Aj

Mgr.

Bačáková Vladimíra učitelka 1. st.

Mgr.

Dvorská Anna

učitelka, Př – Tv

Mgr.

Glosová Kateřina

ředitelka, Č – Vv

Mgr.

Havlíčková Veronika

učitelka 1. st.

Mgr.

Höchsmannová Lea

učitelka 1. st.

Mgr.

Hricová Martina

zástupce řed., učitelka, M – Z

Mgr.

Hrnková Daniela

učitelka 1. st.

Mgr.

Hrušková Jana

učitelka 1. st., spec.ped.

Mgr.

Kačmárová Kateřina

učitelka 1. st.

Mgr.

Kalibán Ludvík

učitel Aj

Mgr.

Kosmályová Mária

učitelka Nj

Mgr.

Kotková Zita

učitelka 1. st.

Mgr.

Kubíček Miroslav

učitel Aj

Mgr.

Malenovský Martin

učitel Čj – VkO

Mgr.

Markovičová Alexandra

učitelka Tv

Mgr.Bc.

Otavová Marcela

učitelka 1. st., Aj

Mgr.

Pavel Richard

učitel, M – Tv

Mgr.

Pavlíková Soňa

učitelka 1. st., spec. ped.

Mgr.

Rýznarová Ivana

učitelka 1. st.

PhDr.

Skácelíková Jana

učitelka, Č – D

Mgr.

Šedová Ladislava

učitelka 1. st.

Mgr.

Škarohlíd Jiří

učitel M – Př

Mgr.

Šnevajs Ondřej

učitel Aj – Inf

Mgr.

Švehlová Marta

učitelka 1.st, Čj

Mgr.

Trefilová Tereza

učitelka Z – Hv

Mgr.

Valušková Marcela

učitelka, Č – Vv

Mgr.

Zapletalová Milena

učitelka, M – Ch

Vychovatelé

Skřivánková Jiřina

vychovatelka

Lahová Barbora

vychovatelka, asistent pedagoga

Mgr. Kamínková Aneta

vychovatelka

Stavarčíková Martina

vychovatelka, asistent pedagoga

Bc. Štefková Jitka vychovatelka
Slámová Daniela

vychovatelka, asistent pedagoga

Žitníková Miluše

ved. vychovatelka

Asistenti pedagoga

Gruberová Bibiana 1.stupeň
Němcová Andrea 1. stupeň
Bc. Siegelová Jarmila 1. a 2. stupeň
Stavarčíková Martina 1. stupeň
Bc. Chromcová Sylvie 2. stupeň
Mgr.Smutná Eva 2. stupeň
Slámová Daniela 2. stupeň
Mgr. Trefilová Tereza 2. stupeň

 

Správní zaměstnanci

Blažencová Olga sekretářka
Kuběna Jiří školník, topič
Lexa Jaroslav školník
Protivánková Gabriela uklízečka
Koppová Marie uklízečka
Balážová Renata uklízečka