Třídy

Třídnictví

Třída Třídní učitel
I.A

Mgr. Ladislava Šedová

I.M

Mgr. Daniela Hrnková

II.A

Mgr. Soňa Pavlíková

II.Montessori Mgr. Zita Kotková
III.A Mgr. Ivana Rýznarová
III.Montessori

Mgr. Lea Höchsmannová

IV.A Mgr.  Veronika Havlíčková
IV.Montessori Mgr.Kateřina Kačmárová
V.A Mgr.Vladimíra Bačáková
V.Montessori Mgr. Jana Hrušková
VI.A Mgr. Miroslav Kubíček
VI.B Mgr. Martin Malenovský
VII.A Mgr. Richard Pavel
VII.B PhDr. Jana Skácelíková
VIII.A Mgr. Bc.Marcela Otavová
VIII.B Mgr. Marcela Valušková
IX.A Mgr. Milena Zapletalová

 

 Zvláštní plnění školní docházky

2.M Rychtařík Ondřej
 4.M Rychtařík Matěj
 8.A Fiala Martin
 9.A Svoboda Karel Vilém

 

Netřídní učitelé

Mgr. Jiří Škarohlíd – výuka M, Inf, Programování, správce počítačové sítě

Mgr. Ondřej Šnevajs – Aj, In

Mgr. Klára Andrýsková – 1. stupeň, Aj, párový učitel (PŠÚ)

Mgr. Mária Kosmályová  – Nj

Mgr. Tereza Trefilová – Hv, Ze

Mgr. Anna Dvorská – Př, Tv

Mgr. Ludvík Kalibán – Aj

Mgr. Marta Švehlová – párový učitel, Čj

 Mgr. Alexandra Markovičová – Tv, párový učitel (PŠÚ)

 

Asistenti

1. stupeň Andrea Němcová

                 Martina Stavarčíková

                 Bibiana Gruberová

2. stupeň Mgr. Eva Smutná

                  Daniela Slámová

                  Bc. Sylvie Chromcová

                  Mgr. Tereza Trefilová

                   Bc. Jarmila Sieglová

 

Vychovatelky ŠD

Mgr. Aneta Kamínková

Barbora Lahová

Daniela Slámová

Jiřina Skřivánková

Martina Stavarčíková

Bc.Jitka Štefková

Miluše Žitníková – vedoucí vychovatelka

 

Umístění učeben

Pavilon A: ředitelna, kancelář, odborná učebna AJ, odborná pracovna Che-Fy, odborná pracovna Vv, PC učebna velká, PC učebna malá, cvičná kuchyně, kmenová učebna , VII.B, VI.A, VIII.B, ŠD, dílny, keramická dílna
Pavilon B: kmenová učebna VI.B, VII.A,  VIII.A, IX.A odborná pracovna Př-Z
Pavilon C: kmenová učebna I.Montessori, II.Montessori, III.Montessori, IV. Montessori, V. Montessori, ŠD, školní  psycholog, učebna HV
Pavilon D: kmenová učebna I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, ŠD

 

Školní psycholog

Mgr. Kateřina Lerchová Ph.D