Třídy

Třídnictví a počty žáků

Třída Třídní učitel
I.A

Mgr. Soňa Pavlíková

I.M

Mgr. Lucie Velecká

II.A

Mgr. Ivana Rýznarová

II.Montessori Mgr. Daniela Hrnková
III.A Mgr. Veronika Havlíčková
III.Montessori

Mgr. Lea Höchsmannová

IV.A Mgr. Vladimíra Bačáková
IV.Montessori Mgr. Jana Hrušková
V.A Mgr. Ladislava Šedová
V.Montessori Mgr. Kateřina Kačmárová
VI.A Mgr. Richard Pavel
VI.B PhDr. Jana Skácelíková
VII.A Mgr. Bc.Marcela Otavová
VII.B Mgr. Marcela Valušková
VIII.A Mgr. Milena Zapletalová
IX.A Mgr. Miroslav Kubíček
IXI.B Mgr. Martin Malenovský

 

 Zvláštní plnění školní docházky

1.M Rychtařík Ondřej
 3.M Rychtařík Matěj
 7.A Fiala Martin
 8.A Svoboda Karel Vilém

 

Netřídní učitelé

Mgr. Jiří Škarohlíd – výuka M, Inf, Programování, správce počítačové sítě

Mgr. Ondřej Šnevajs – Aj, In

Mgr. Klára Andrýsková – 1. stupeň, Aj, párový učitel (PŠÚ)

Mgr. Jan Vícha – Nj

Mgr. Jan Přeslička – Hv, párový učitel (PŠÚ)

Mgr. Anna Dvorská – Př, Tv

Mgr. Ludvík Kalibán – Aj

Mgr. Marta Švehlová – párový učitel, Čj

Robert Richard Hansen – Aj

Mgr. Kamila Fojtášková – párový učitel (PŠÚ)

 

Asistenti

1. stupeň Andrea Němcová

                 Jarmila Sieglová

                 Martina Stavarčíková

2. stupeň Mgr. Eva Šafaříková

                  Daniela Slámová

                 Sylvie Chromcová

                 Mgr. Jana Hrochová

 

 

Vychovatelky ŠD

Mgr. Jana Hrochová

Mgr. Aneta Kamínková

Daniela Slámová

Jiřina Skřivánková

Martina Stavarčíková

Jitka Štefková

Miluše Žitníková – vedoucí vychovatelka

 

Umístění učeben

Pavilon A: ředitelna, kancelář, odborná učebna AJ, odborná pracovna Che-Fy, odborná pracovna Vv, PC učebna velká, PC učebna malá, cvičná kuchyně, kmenová učebna , VI.B, IX.A, IX.B, ŠD, dílny, keramická dílna
Pavilon B: kmenová učebna VI.A, VII.A, VII.B, VIII.A, odborná pracovna Př-Z
Pavilon C: kmenová učebna I.Montessori, II.Montessori, III.Montessori, IV. Montessori, V. Montessori, ŠD, školní  psycholog, učebna HV
Pavilon D: kmenová učebna I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, ŠD

 

Školní psycholog

Mgr. Kateřina Lerchová Ph.D