Kalendárium

Školní rok 2016 – 2017

ZÁŘÍ:

 

1.9.

Slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hodin (výuka do 10.00)

2.9.

Focení tříd; výuka 1.tř. – do 10.35, 2.- 5.tř. – do 11.30, 6.-9.tř. – do 12.25

Výjezdové semináře (PT OSV):

5.-7.9.

6.A,B – Putování do fantazie, Protivanov

7.-9.9.

7.A,B – Poselství od protinožců, Radíkov

7.-9.9.

8.A – Labyrinty, Protivanov

7.-9.9.

9.A,B – Ostrov přežití, Cakov

13.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči (1.M, 2.M, 3.M) zelená

14.9.

Informační třídní schůzky 4.M

14.9.

Akce s rodiči 1.A v 16.30 hodin

15.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči 5.A

20.-22.9.

5.A – Začínáme spolu, Pohořany

20.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči 2.A

21.9.

Informační třídní schůzky 4.A

21.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči (1.M, 2.M, 3.M) červená

22.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči (1.M, 2.M, 3.M) žlutá

19.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči 5.M

 

Projekt Les ve škole – škola v lese (celoroční) – 4. ročník

 

ŘÍJEN:

 

 

Projekt Naše obec – 3.A, 3.M

 

Projekt Lovci mamutů – 6. třídy

4.10.

Akce s rodiči 3.A

6.10.

Informační třídní schůzky 1.A

7.10.

Cvičení CO

10.-11.10.

Sběr papíru

12.10.

Akce s rodiči 4.M

12.10.

PD Evropa nás zajímá

 

Podzimní vycházky s rodiči (ŠD)

26.-27.10.

Podzimní prázdniny

 

LISTOPAD:

 

 

Projekt Vesmír – 5.A, 5.M

15.11.

PD – Cena demokracie (Dětská práva)

23.11.

Pedagogická rada + třídní (společné) schůzky, 16.00 – 1. stupeň (Monte konzultační),

16.30 – 2. stupeň

 

PROSINEC:

 

7.12.

Vánoční dílny s rodiči (1. st. + ŠD)

7.12.

Vánoční dílny s rodiči (Monte + ŠD)

10.12.

Vánoční turnaj v kopané

14.12.

Vánoční jarmark

23.12.-2.1.

Vánoční prázdniny, nástup 3.1.2017

 

 

 

LEDEN:

 

3.1.

Nástup do školy

 

Projekt Egypt – 6.A, 6.B

11.1.

Konzultační třídní schůzky, Monte – individuálně dle potřeby

13. a 14.1.

Školní ples, dětský karneval, pořádá Sdružení rodičů

25.1.

Pedagogická rada

31.1.

Pololetní vysvědčení

 

ÚNOR:

 

2.2.

PD – Žijeme vedle sebe – menšiny

3.2.

Pololetní prázdniny

7.2.

Den otevřených dveří

27.2.-5.3.

Jarní prázdniny

 

BŘEZEN:

 

 

Projekt Evropa – 5.A, 5.M

5.-10.3.

LVVZ 7.-8. ročník, Petříkov

 

DUBEN:

 

7.4.

Zápis do 1. třídy

11.4.

Jarní výtvarné dílny s rodiči (ŠD)

13.-14.4.

Velikonoční prázdniny

19.4.

Pedagogická rada

26.4.

Den Země (odpolední putování pro děti a rodiče)

24.4. – 5.5.

PD Místo, kde žijeme III

 

KVĚTEN:

 

10.5.

Konzultační třídní schůzky

15.-16.5.

Sběr papíru

24.5.

Sportovní odpoledne

 

ČERVEN:

 

14.6.

Schůzka rodičů budoucích 1. tříd

14.6.

Pedagogická rada 1.-3.tř., 4.A

19.-23.6.

Pobyt v přírodě 1.- 3.tř., 4.M+5.M

20.-22.6.

Exkurze Praha 4.A

22.6.

Výměna učebnic 2.st.

22.6.

Pedagogická rada 4.-9. tř.

23.6.

PD Ukliďme svět – 2.st.

26.-28.6.

Výjezdy 2. stupeň

27.6.

PD Ukliďme svět – 1.st.

29.6.

Zahradní slavnost

30.6.

Slavnostní zakončení školního roku