Kalendárium

Kalendárium školního roku 2017 – 2018

ZÁŘÍ:

 

4.9.

Slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hodin (do 10.00)

5.9.

Focení tříd, výuka (5.-8. 9.) 1.tř. – do 10.35, 2.- 5.tř. – do 11.30, 6.-9.tř. – do 12.25

Výjezdové semináře (PT OSV):

6.-8.9.

7.B – Poselství od protinožců, Radíkov

6.-8.9.

8.A,B – Labyrinty, Protivanov

11.-13.9.

5.A – Začínáme spolu, Domašov

11.-13.9.

9.A – Ostrov přežití, Protivanov

12.-14.9.

4.M – Jeden za všechny všichni za jednoho, Petříkov

13.-15.9.

6.A,B – Putování do fantazie, Dolní Žleb

13.-15.9.

7.A – Poselství od protinožců, Domašov

25.-26.9.

3.M – Putování malého prince, Radíkov

7.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči 4.M

13.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči 3.M

13.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči 2.A

19.9.

Akce s rodiči 1.A v 16.30 hodin

20.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči 2.M

20.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči 5.A

20.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči 5.M

21.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči 1.M

26.9.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči 3.A

29.9.

Cvičení CO

 

Projekt Les ve škole – škola v lese (celoroční) – 4. ročník

 

ŘÍJEN:

 

 

Projekt Naše obec – 3.A, 3.M

 

Projekt Lovci mamutů – 6. třídy

4.10.

Kavárna profesní orientace pro rodiče žáků 8. a 9. tříd

5.10.

Začíná výuka plavání 2. a 3. roč.

5.10.

Informační třídní schůzky, akce s rodiči 4.A

16.-17.10.

Sběr papíru

18.10.

PD – Výchova demokratického občana

26.-27.10.

Podzimní prázdniny

 

LISTOPAD:

 

 

Projekt Vesmír – 5.A, 5.M

1.11.

Kavárna pro rodiče rizika chování dětí na sociálních sítích

15.11.

Pedagogická rada

15.11.

Třídní (společné) schůzky, 16.00 – 1. stupeň (Monte konzultační), 16.30 – 2. stupeň

21.11.

PD – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

PROSINEC:

 

6.12.

Vánoční dílny s rodiči (1. st. + ŠD)

6.12.

Vánoční dílny s rodiči (Monte + ŠD)

9.12.

Vánoční turnaj v kopané

13.12.

Vánoční jarmark

23.12.-2.1.

Vánoční prázdniny, nástup 3.1.2018

LEDEN:

 

3.1.

Nástup do školy

 

Projekt Egypt – 6.A, 6.B

10.1.

Konzultační třídní schůzky, Monte – individuálně dle potřeby

21.-26.1.

LVVZ 7. ročník, Čeňkovice

24.1.

Pedagogická rada

31.1.

Pololetní vysvědčení

 

ÚNOR:

 

2.2.

Pololetní prázdniny

15.2.

PD – Mediální výchova

 

BŘEZEN:

 

 

Projekt Evropa – 5.A, 5.M

5.-11.3.

Jarní prázdniny

20.3.

Jarní dílny pro rodiče ŠD

29.3.

Velikonoční prázdniny

 

DUBEN:

 

6.4.

Zápis do 1. třídy

6.4.

PD – Environmentální výchova

18.4.

Pedagogická rada

25.4.

Den Země (odpolední putování pro děti a rodiče)

 

KVĚTEN:

 

7.5.

PD – Osobnostní a sociální výchova

12.5.

Férová snídaně

14.-15.5.

Sběr papíru

16.5.

Konzultační třídní schůzky

23.5.

Sportovní odpoledne

29.-31. 5.

Exkurze do Prahy 4.M, 5.M

 

ČERVEN:

 

4.-8.6.

Celé Česko čte dětem

13.6.

Schůzka rodičů budoucích 1. tříd

14.6.

Pedagogická rada 1.-3.tř., 4.A

18.-22.6.

Pobyt v přírodě 1.- 3.tř.

19.-21.6.

Exkurze Praha, 4.A

20.6.

Pedagogická rada, 4.-9. tř.

22.6.

Výměna učebnic 2.stupeň

25.-27.6.

Výjezdy 2. stupeň

28.6.

Zahradní slavnost

29.6.

Slavnostní zakončení školního roku