Zápis do MŠ

 

                    VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka ZŠ a MŠ Horka nad Moravou Mgr. Kateřina Glosová rozhodla podle ustanovení
§ 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu
s ustanovením zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

PŘIJATI KLASIKA PŘIJATI MONTESSORI NEPŘIJATI
registrační číslo registrační číslo registrační číslo
01 05 07
02 18 12
03 26 14
04 29 21
06 30 22
08 37 24
09 44 25
10 46 28
11 31
13 32
15 35
16 36
19 38
20 39
23 43
27 47
33 48
34 49
40 52
41
42
45
50
51

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMUVZDĚLÁVÁNÍ