Partneři MŠ

Plánovací kalendář – spolupráce se ZŠ, s rodiči, s obcí
a s ostatními partnery

Spolupráce Základní školy a Mateřské školy

Hlavní cíl: – plynulý a přirozený přechod do první třídy, děti připravené do školy

– spolupráce mezi pedagogy

– seznamování se s prostředím

 • Slavnostní zahájení

 • Návštěva 1. třídy

 • Pravidelné návštěvy předškoláků do ZŠ

 • Den otevřených dveří

 • Mikulášování

 • Vánoční jarmark

 • Zápis do ZŠ

 • Dílny

 • Noc s Andersenem

 • Den Země

 • Zahradní slavnost

 

Spolupráce s rodiči

Hlavní cíl: oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, ochota spolupracovat.

 • Informační schůzky

 • Účast rodičů při exkurzích a divadelních představeních

 • Podzimní skřítci

 • Dýňování

 • Vánoční tvořivé dílny

 • Vánoční nadílka

 • Velikonoční tvořivé dílny

 • Pálení čarodějnic

 • Besídka ke dni matek

 • Dětský den

 • Výlet

 

Spolupráce s obcí

 

 • Vítání občánků

 • Oslavy svátků a významných výročí

 

Další partneři školy

 

 • Montessori škola a rodina – občanské sdružení

 • Občanské sdružení Čtyřlístek

 • Ekologická nadace Sluňákov

 • Školní jídelna

 • Pedagogicko psychologická poradna – PPP v Olomouci, jmenovitě Ph.Dr. Slavíková

 • Klub seniorů Horka nad Moravou

 • Logopedie – PaedDr. Polášková

 • Newman outdoor school s.r.o. (lyžařský výcvik)

 • Taneční škola Coufalovi (taneční kroužek)