Aktuality MŠ

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

• Školní rok začíná 4. září 2017, informativní třídní schůzky se uskuteční první týden v září.

• Je potřeba odevzdat závaznou přihlášku ke stravování na školní rok 2017/2018 a to do 30.6. 2017 (především děti, které nastupují po dovršení 3 let v září). Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školní jídelny nebo poslat e-mailem, formulář ke stažení najdete v záložce Školní jídelna → Dokumenty ŠJ.

• Od nového školního roku bude MŠ v Horce nad Moravou zabezpečena čipovou formou. Každá rodina bude mít k dispozici 2 čipy, které budou k vyzvednutí v kanceláři ZŠ u paní Blažencové. Záloha na 1 čip je 130 Kč. Termín vydávání čipů bude upřesněn a vyhlášen rozhlasem, a to během posledních dvou týdnů v srpnu.