E-maily zaměstnanců školy

E-maily zaměstnanců školy

 

Ředitelka školy
Mgr. Glosová Kateřina katerina.glosova@zshorka.cz
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Hricová Martina martina.hricova@zshorka.cz

 

Učitelé /td>
Mgr. Andrýsková Klára klara.andryskova@zshorka.cz
Mgr. Bačáková Vladimíra vladimira.bacakova@zshorka.cz
Mgr. Dvorská Anna anna.dvorska@zshorka.cz
Mgr. Fojtášková Kamila kamila.fojtaskova@zshorka.cz
Mgr. Havlíčková Veronika veronika.havlickova@zshorka.cz
Mgr. Höchsmannová Lea lea.hochsmannovavzshorka.cz
Mgr. Hrnková Daniela daniela.hrnkova@zshorka.cz
Mgr. Hrušková Jana jana.hruskova@zshorka.cz
Mgr. Kačmárová Kateřina katerina.kacmarova@zshorka.cz
Mgr. Kubíček Miroslav miroslav.kubicek@zshorka.cz
Mgr. Malenovský Martin martin.malenovsky@zshorka.cz
Mgr. Nováková Hana hana.novakova@zshorka.cz
Mgr. Bc. Otavová Marcela marcela.otavova@zshorka.cz
Mgr. Pavel Richard richard.pavel@zshorka.cz
Mgr. Pavlíková Soňa sona.pavlikova@zshorka.cz
Mgr. Přeslička Jan jan.preslicka@zshorka.cz
Mgr. Rýznarová Ivana ivana.ryznarova@zshorka.cz
Mgr. Říkovská Barbora barbora.rikovska@zshorka.cz
PhDr. Skácelíková Jana jana.skacelikova@zshorka.cz
Mgr. Šafaříková Eva eva.safarikova@zshorka.cz
Mgr. Šedová Ladislava ladislava.sedova@zshorka.cz
Mgr. Škarohlíd Jiří jiri.skarohlid@zshorka.cz
Mgr. Valušková Marcela marcela.valuskova@zshorka.cz
Mgr. Vícha Jan jan.vicha@zshorka.cz
Mgr. Vrobelová Věra vera.vrobelova@zshorka.cz
Mgr. Zapletalová Milena milena.zapletalova@zshorka.cz

 

Vychovatelky
Skřivánková Jiřina jirina.bacova@zshorka.cz
Chromcová Sylvie sylvie.chromcova@zshorka.cz
Mgr. Kamínková Aneta aneta.kaminkova@zshorka.cz
Slámová Daniela daniela.slamova@zshorka.cz
Smitková Veronika veronika.smitkova@zshorka.cz
Žitníková Miluše miluse.zitnikova@zshorka.cz