Přihláška ke stravování

Vážení rodiče, vážení strávníci,
pokud máte zájem o stravování svých dětí ve školní jídelně ve školním roce 2018/2019, vyplňte, prosím, závaznou přihlášku ke stravování, nejlépe do 29.6.2018.
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školní jídelny nebo poslat e-mailem, formulář ke stažení i on-line najdete na http://www.zshorka.cz/skolni-jidelna/dokumenty-sj/.
Ke dni 29.6.2018 vyúčtujeme stravné za uplynulý školní rok. Přeplatky stravného vám v průběhu července 2018 zašleme zpět na účet, ze kterého bylo stravné uhrazeno.
V případě platby složenkou vyplatíme přeplatek hotově v pokladně školní jídelny.

Prázdninový provoz pro MŠ :

školní jídelna je v období školních prázdnin v provozu od 2.7. do 13. 7.2018 a dále od 27.8. do 30.8.2018.
Platby stravného na prázdniny probíhají hotově v kanceláři školní jídelny do 29.6.2018.

S pozdravem

Olga Blažencová
vedoucí školní jídelny

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
tel. 585 378 008
e-mail: sjhorka@seznam.cz
www.zshorka.cz

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.